onze website is onder constructie

INNERLIJKE KRACHTPATSER STAAT VOOR

 

  • POTENTIEELONTWIKKELING

 

  • BEWEGING

 

  • PERSOONLIJKE GROEI

 

  • ONTDEKKEN

 

  • ERVARINGSGERICHT LEREN

 

  • DOORBRAAK

 

  • VERBINDING

 

Ieder mens, maar ook ieder team en elke organisatie heeft een I.K.

Die innerlijke kracht waarvan je diep van binnen weet dat deze tot grootse zaken in staat is.  Om het leven te leiden dat jij wilt.

 

Door beperkende overtuigingen, angst, gedachten en trauma's raak je de connectie met deze I.K. soms kwijt. Dit gebeurt bij de mens, maar ook in teams en organisaties vinden deze processen plaats, waardoor er niet meer effectief gefunctioneerd wordt met een hoog ziekteverzuim of personeelsverloop tot gevolg.

 

Het is onze passie om mens, team & organisatie weer te laten connecten met hun Innerlijke Krachtpatser! 

 

Be at least as interested what goes on inside you as what happens outside.

If you get the inside right, the outside will fall into place.

- Eckhart Tolle-